Alternatieve energie
1
Introductie
2
Gezonde planeet
3
Gezonde mens
4
Gezond ondernemerschap
5
Bedankt
9 / 18

Alternatieve energie

In de ideale kas van de toekomst gebruiken we een combinatie van verschillende duurzame energiebronnen.

Meer dan de helft van ons areaal is al aangesloten op een duurzame warmtebron.
Aardwarmte
Aardwarmte

Twaalf van onze telers* zijn aangesloten op een aardwarmtebron. Vanuit een kilometers diepe laag in de aarde wordt warm water opgepompt en de kas ingeleid. Het afgekoelde water gaat weer terug de aarde in.

* cijfers over 2022

Restwarmte
Restwarmte

Twee van onze telers* gebruiken restwarmte. Restwarmte is warmte die vrijkomt bij processen in de industrie, het verbranden van afval of van datacenters. Dit wordt in de kas nuttig ingezet.

* cijfers over 2022

Biomassa
Biomassa

Vijf van onze telers* gebruiken biomassa. Door hout te verbranden, komt energie vrij in de vorm van warmte. Dat gebruiken we in de kas. De rookgassen filteren we en de CO2 die daar uit komt, kunnen we gebruiken om de planten te laten groeien.

* cijfers over 2022

Biomeiler
Biomeiler

De inzet van een biomeiler is in ontwikkeling. Een biomeiler is een soort composthoop die warmte produceert door de natuurlijke afbraak van organisch materiaal. Met de warmte kan de kas worden verwarmd. De compost is goed voor de bodem, belangrijk voor de biologische teelt.

* cijfers over 2022

Aquathermie
Aquathermie

Het gebruik van aquathermie in de glastuinbouw is in onderzoek. Via een warmtewisselaar kan warmte worden gehaald uit oppervlaktewater, afvalwater of drinkwater.

Warmte-koude opslag
Warmte-koude opslag

Beschikbare warmte die niet direct nodig is, kunnen we tijdelijk opslaan. Kortdurende opslag gebeurt in een grote warmte-opslag-tank (WOT), die vrijwel iedere teler heeft staan. Langere opslag gebeurt in grondwater.

Kernenergie
Kernenergie

Het gebruik van kernenergie is in de glastuinbouw is in onderzoek.

Waterstof
Waterstof

Het gebruik van waterstof in de glastuinbouw is in onderzoek. Het kan worden gebruikt als brandstof voor een WKK-systeem, ter vervanging van gas.

Windenergie
Windenergie

Op onze teeltlocaties en onze bedrijven maken we zoveel mogelijk gebruik van groene stroom uit wind- en zonne-energie.

Zonne-energie
Zonne-energie

Veel telers hebben eigen zonnepanelen op het dak of terrein om zelf energie op te wekken. Samen wekten zij afgelopen jaar ruim 2,5 miljoen kwh stroom op.